לדף הבית

מי זמין חשמלאי - מחירון מקסימלי

תיאור השירות מחיר
עלות מינימלית להזמנה 200
החלפת ממסר פחת - חד פאזי - כולל עלות הביקור, חלקים ועבודה 400 ₪
החלפת ממסר פחת - תלת פאזי - כולל עלות הביקור, חלקים ועבודה 650
החלפת מפסק זרם ראשי - חד פאזי - כולל עלות הביקור, חלקים ועבודה 250 ₪
החלפת מפסק זרם ראשי - תלת פאזי - כולל עלות הביקור, חלקים ועבודה 400 ₪
החלפת מפסק לדוד כולל עלות הביקור, חלקים ועבודה 300 ₪
תיקון קצר קל בבית 300 ₪
תיקון קצר קל בלוח חשמל 350
תיקון קצר קל בארון חשמל 450 ₪
תיקון פיוז 200 ₪-300 ₪

                                               

  • כל המחירים הרשומים אינם כוללים מע"מ.
  • בכל סטייה מהמחירון כלפי מעלה ידווח ויסביר בעל המקצוע ללקוח ויקבל את אישורו לפני תחילת ביצוע העבודה.
  • המחירים תקפים לימי חול בשעות העבודה. מחירון לילה וסוף שבוע יוצג בשיחה עם הלקוח לראות שהוא מבין את המשמעות.
  • המחירים עשויים להשתנות, מעת לעת, לפי הנחיות מי זמין.